Godišnji popis imovine i obveza

Poduzetnik je dužan tijekom poslovne godine, a najkasnije s krajem  poslovne godine provesti inventuru, odnosno popisati imovinu i obveze i navesti njihove pojedinačne vrijednosti u količinama i u novčanom iznosu,  te s popisanim stvarnim stanjem uskladiti knjigovodstveno stanje. Popis imovine i obveza obuhvaća posebno: dugotrajnu imovinu (zemjišta, građevinski objekti, postrojenja,… pročitaj više