Likvidacija (kontrola) poslovne dokumentacije

Temeljem članka 9. stavka 5. Zakona o računovodstvu “Poduzetnik je dužan odrediti odgovornu osobu za kontrolu vjerodostojnosti isprava koja će, prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige, provjeriti ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave te istu potpisati odnosno odobriti na način iz kojeg se može jednoznačno utvrditi njezin identitet.”… pročitaj više