Stope poreza na dobit 2023./2024.

Porez na dobit

​Porez na dobit obračunava se i plaća na dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda, a koja je dodatno uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

Stopa poreza na dobit

Porez na dobit ostvarenu u 2023. godini obračunava se po stopi:
  • 10% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 7.500.000 kn / 995.421,06 eura, ili
  • 18% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi veći od 7.500.000 kn / 995.421,06 eura.
Porez na dobit ostvarenu u 2024. godini obračunava se po stopi:
  • 10% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 1.000.000,00 eura, ili
  • 18% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi veći od 1.000.000,00 eura.