Porezna reforma 2024. godine – plaće

Izmjene poreznih propisa o kojima ste slušali u medijima primjenjuju se na plaću  za 12. mjesec koja se isplaćuje u siječnju.

Reforma ukratko:

  • ukida se prirez na porez na dohodak
  • gradovi/općine odlučuju od stopama poreza na dohodak, stope poreza na dohodak su porasle (s 10% na 12%, s 20% na 24%, s 30% na 36%);  ako gradovi/općine ne donesu odluku o stopama primjenjuju se stope 20%/30%, grad Velika Gorica zadržava stopu poreza na dohodak 20%/30%, a grad Zagreb povisuje stupu na 23,6%/35,4%
  • promijenjeni su porezni razredi/pragovi za primjenu više stope poreza na dohodak (na 4200 eura mjesečno)
  • promijenjen je iznos neoporezivog osobnog odbitka s 530,91 eur na 560 eura, a povećani su i odbici za djecu i uzdržavane članove
  • za određene kategorije plaća primjenjivat će se umanjena osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje I. stup: kada ukupna svota mjesečne bruto-plaće iznosi od 700,01 € do 1.300,00 €, svota umanjenja mjesečne osnovice izračunava se kao umnožak koeficijenta 0,5 i razlike najviše svote bruto mjesečne plaće na koju se primjenjuje pravo na umanjenje mjesečne osnovice u svoti od 1.300,00 € i ukupne svote bruto-plaća za određeni mjesec.

Za radnike koji rade kod više poslodavaca (npr. dopunski rad) umanjenje osnovice za obračun doprinosa MIO I. stup obračunavati će se na temelju:

  1. izjave radnika o broju poslodavaca i svoti bruto-plaće kod svakog poslodavca u tom mjesecu ili
  2. prema podatcima Porezne uprave o ukupnom pravu na umanjenje prema podatcima za prethodni mjesec ako radnik ne dostavi izjavu.

Više o poreznoj reformi možete pročitati na stranicama Porezne uprave