Neoporezivi iznosi stipendija, naknada za rad preko student servisa, potpora djeci za školovanje i  nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja za 2024.godinu

Neoporezivi iznosi stipendija, naknada za rad preko student servisa, potpora djeci za školovanje i  nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja za 2024.godinu

R.br. Primici na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodak Iznos EUR
1. Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja (članak 9. stavak 1. točka 4. Zakona) do 280,00 mjesečno
2. Primici po posebnim propisima učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga (članak 9. stavak 1. točka 6. Zakona) do 3.360,00 godišnje
3. Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja (članak 9. stavak 1. točka 13. Zakona) do 560,00 mjesečno
4. Stipendije učenicima za redovito školovanje i studentima u redovitom statusu u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima (članak 9. stavak 1. točka 14. Zakona) do 560,00 mjesečno
5. Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima (članak 9. stavak 1. točka 14. Zakona) do 840,00 mjesečno
6. Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje (članak 9. stavak 1. točka 16. Zakona) do 560,00 mjesečno
7. Nagrade za športska ostvarenja do 2.800,00 godišnje
8. Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima (članak 9. stavak 1. točka 17. Zakona) do 560,00 mjesečno