Minimalna plaća za 2024. godinu

Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu (NN 125/2023.) minimalna mjesečna plaća radnika za razdoblje od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine utvrđena je u iznosu od 840,00 eur bruto.

Minimalna plaća

Minimalna plaća je najniži mjesečni iznos bruto plaće koja se radniku isplaćuje za rad u punom radnom vremenu.

Iznimno, minimalnom plaćom smatra se najmanji iznos mjesečne bruto plaće prema složenosti poslova za puno radno vrijeme ugovoren kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena sukladno općem propisu o radu.

Minimalna plaća mora biti ugovorena, utvrđena ili propisana u bruto iznosu.

U iznos minimalne plaće ne ubrajaju se povećanja plaće s osnove prekovremenog rada, otežanih uvjeta rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

Minimalna plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.

Odredbe Zakona o minimaloj plaći ne odnose se na radnika koji je jedini radnik kod poslodavca te istodobno član uprave, izvršni direktor, upravitelj zadruge, likvidator i sl. prema posebnim propisima.

Obračun minimalne plaće za radnika koji radi u punom radnom vremenu, primjer za Zagreb, uz primjenu osnovnog odbitka:

Red.br. Opis Formula Iznos EUR
1 Bruto plaća 840,00
2 Umanjenje osnovice za dopr.MIO I 230,00
3 Osnovica MIO I.stup 1-2 610,00
4 Doprinos MIO I.stup 15% 3×15% 91,50
5 Doprinos MIO II.stup 5% 1×5% 42,00
6 Dohodak 1-4-5 706,50
7 Osobni odbitak osnovni 560,00
8 Porezna osnovica 6-7 146,50
9 Porez na dohodak Zagreb 23,6% 8×23,6% 34,57
10 NETO plaća 1-4-5-9 671,93
11 Doprinos zdravstveno osig. 16,5% 1×16,5% 138,60
12 Ukupan trošak za poslodavca 4+5+10+11 978,60